Mga Kapansanan

Project EASE FILIPINO IV Modyul 8 : Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Romantesismo at Eksistensyalismo
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Mayroon ka na bang namasid na may kapansanan? Marahil mayroon nga. At kundi man sila bulag, pilay, pipi o bingi, matatag at malakas ang loob ng mga iyan. Karaniwan sa kanila ay makikita mo sa daan nang nag-iisa. Ngunit may ilan namang tao diyan na ang tulad nila ay sinasalbahe pa. Dahil kailangan nilang lumabas at makihalubilo sa iba napipilitan silang makipagsapalaran ngunit ibayo rin ang kanilang pag-iingat.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO IV Modyul 8 : Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Romantesismo at Eksistensy