Agham at Teknolohiya

Project EASE FILIPINO IV Modyul 5 : Pagsulat ng Liham-Pangangalakal na Nag-aaplay sa Trabaho
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Sa tulong ng agham at teknolohiya, malayo na ang narating ng ating kabihasnan. Makabagong kagamitang nagpapadali ng mga gawain. Hindi naging mahirap ang pakikipagkomunikasyon sapagkat maraming maaaring gamitin gaano man kalayo ang kinaroroonan. Nariyan ang internet, fax, cellphone, telepono liham at iba pa.Maraming nakapagtatrabaho sa ibang bansa, nakahihiling, nakapagtatanong, nakapag-aanyaya at iba pang bagay na may kaugnayan dito dahil lamang sa tulong ng iba’t ibang teknolohiya.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO IV Modyul 5 : Pagsulat ng Liham - Pangangalakal na Nag-aaply sa Trabah