Pagmamahal ng isang Ina

Project EASE FILIPINO III Modyul 19 : Pagsusuri sa mga Akda Batay sa Teoryang Imahismo at Humanismo
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year III

Description: 
Mayroon ka pa bang ina? Gaano mo sya kamahal? Paano mo ipinakikita o ipinadadama ang pagmamahal mo sa iyong ina? Tunay na ang ating ina ay dapat na pahalagahan at mahalin dahil sila ay may malaking bahagi sa ating buhay. Sabi nga, ang magkaroon ka ng isang ulirang ina ay isa ng kayamanan.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO III Modyul 19 : Pagsusuri sa mga Akda Batay sa Teoryang Imahismo a