Tayutay at Matatalinhagang Kaisipan

Project EASE FILIPINO III Modyul 18 : Pagsusuri ng Nobelang Noli Me Tangere Batay sa paggamit ng Tunggalian, Tayutay, Matatalinhagang Pahayag at Simili
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year III

Description: 
Muli, naghanda na naman ako ng modyul na tutulong sa iyo upang lalo mong mapaunlad at mapayaman ang iyong mga kasanayan sa pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Mapatutunayan mo rin na ang pagtataglay ng mabuting ugali at asal ay makapagpapaunlad sa tao.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO III Modyul 18 : Pagsusuri ng Nobelang Noli Me Tangere Batay sa sa