Pang-uring Pahambing

Project EASE FILIPINO II Modyul 22 : Pagbuo ng paglalahad Ayon sa mga Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagkakatulad Tekstong Argumentativ
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Description: 
Makababasa ka ng mga tekstong hahamon sa iyong kakayahang mag-isip tulad ng tekstong argumentativ. Kasama rin dito ang paggamit ng mga angkop na salita, ang kawastuan ng mga impormasyon na maaaring may kaugnayan sa kasalukuyang kaganapan, gayundin ang pagkakatulad ng mga ito sa ibang konsepto. Sa madaling salita, tutulungan ka ng modyul na ito na magsuri at gumamit ng mga salitang naglalarawan ng pagkakatulad ng mga ideya, kaya hindi maiiwasang talakayin sa modyul na ito ang tungkol sa pang-uri lalo na ang pang-uring pahambing.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II Modyul 22 : Pagbuo ng Paglalahad Ayon sa mga Pangungusap na Nagpapa