Pangungusap

Project EASE FILIPINO II Modyul 21 : Mga Salita/Pangungusap na Nagsasaad ng Implikasyon Pangngalang-diwa Tekstong Narativ
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Description: 
Tungkol saan ang modyul na ito? Matututunan mong bumuo ng mga salita/pangungusap na nagsasaad ng implikasyon pati na ang pagkilala sa mga pangngalang-diwa at paggamit nito sa pangungusap. Gayundin, matututunan mong tukuyin ang uri ng tekstong ginamit. Matututunan mo ring sumulat nang may wastong pag-uugnay ng mga makabuluhang impormasyon sa pagbubuo ng talata at pagsunod sa mga tiyak na pamantayan sa pasulat na komunikasyon.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II Modyul 21 : Mga Salita/Pangungusap na Nagsasaad ng Implikasyon