Tekstong Deskriptiv

Project EASE FILIPINO II Modyul 19 : Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtanggap at Pagtanggi Mga Salitang Nagpapakilala ng Pagsalungat Tekstong Deskriptiv, Tekstong Ekspositori
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Description: 
Tungkol saan ang modyul na ito? Ang modyul na ito ay tumatalakay sa; Pagbubuo ng mga salita/pangungusap na nagpapahayag ng pagsasalungatan ng ideya, Paggamit nang wasto ng mga pangungusap na nagpapahayag ng pagtanggi, nagpapahayag ng pagtanggap.Pagpapaliwanag ng kahulugan ng matatalinghagang salita at mga idyo paglikha ng bagong salita mula sa dalawang salitang pinaikli at pinagsama, pagtukoy sa kahulugan ng salita magkasingkahulugan, magkahawig na kahulugan.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II Modyul 19 : Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtangap