Kabayanihan

Project EASE FILIPINO II Modyul 17 : Pagsulat ng kathang-Buhay
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Description: 
Ang pagbabasa ay napakahalagang libangan sapagkat bukod sa naaaliw ka, nararagdagan pa ang iyong kaalaman lalo na’t ang binabasa mo ay may kinalaman sa buhay ng tao at ang mga taong ito ay kilala, may nagawang mabuti sa lipunan at totoo namang maaari mong gawing huwaran ng pagkatao at patnubay patungo sa matagumpay na kinabukasan.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II

Modyul 17 : Pagsulat ng Kathang-Buhay