Wastong Paggamit ng Pangatnig

Project EASE FILIPINO II Modyul 14 : Tekstong Argumentativ Pagkilala sa Wastong Gamit ng mga Pangatnig
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Description: 
Tungkol saan ang modyul na ito? Ang modyul na ito ay tumatalakay sa; pagkilala sa wastong gamit ng pangatnig, pagbubuo ang bagong salita mula sa ibinigay na salitang-ugat sa pamamagitan ng paglalapi, pag-uulit at pagtatambal batay sa kahulugang nakasaad sa pahayag, pagtukoy kung ang teksto ay isang argumentativ, pagpapangkat – pangkat ng magkakaugnay – ugnay na ideya


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II Modyul 14 : Tekstong Argumentativ Pagkilala sa Wastong Gamit ng