Parirala o Pangungusap

Project EASE FILIPINO II Modyul 3 : Pagpapahayag sa Iba’t Ibang Paraan
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Description: 
Ano ba ang pag-uuri mo sa iba't ibang uri ng teksto? Paano ba ito nakakatulong o nakakapagpahayag ng epektibong salita? Dapat ba itong tukuyin?


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II