Hanapbuhay o Kurso sa Kolehiyo

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga 3 Yunit IV Modyul 16: Saan Ako Nababagay?
  |  Educational level: Year III

Description: 
Bago ka maghanap ng trabaho, kailangang malaman mo muna kung anong hanapbuhay ang nababagay sa iyong kakayahan at interes.Alalahanin mo na sa tunay na buhay, mahalaga na malaman mo at ano ang kaya mong gawin. Kailangang isaalang-alang mo ang mahahalagang salik sa pagpili ng hanapbuhay na nararapat o nababagay sa iyo. Kung natukoy mo na ang mga ito, kailangang maingat ka sa pagpaplano patungo sa tamang pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiyo.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA 3 Yunit IV