mga batang kalye

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga 3 Yunit 1 Modyul 2: Magtulungan Tayo... Magkaisa!
  |  Educational level: Year III

Description: 
Taong grasa, pulubi, mga batang kalye…nakasalubong mo na ba sila sa daan? Mag-anak na natutulog sa karton, mga batang naghahalungkat sa bundok ng basura, mga taong nakatira sa gilid ng sea wall. Ano ang nararamdaman mo kapag nakakakita ka ng tulad nila? Sa palagay mo, ang kanila bang dignidad bilang tao ay nababawasan dahil sa kanilang kalagayan? Subukan mo naman na magmasid sa ibang bahagi ng ating lipunan. Pumunta ka sa Dasmarinas Village sa Makati, sa Ayala Alabang sa Muntinlupa o di kaya ay sa Corinthian Gradens sa Ortigas…naglalakihan at mga malapalasyong tahanan, iba’t-ibang modelo ng sasakyan, saganang hapag kainan at salaping halos wala ng paglagyan. Ano naman ang damdaming naghahari sa iyo kapag nakakakita ka ng ganito? Sa pagtunghay mo sa mga gawain ng araling ito, umaasa akong higit mong mauuunawaan ang kahalagahan ng papel mo sa pagtataguyod ng kabutihang panlahat.