Katangian ng Mabuting Pinuno

Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 12: Sistemang Pulitikal sa Asya
  |  Educational level: Year II

Description: 
Ang mga Asyano ay hindi tunay na inihanda ng mga kolonyalista para sa pagsasarili sa maraming kadahilanan (Tignan na lamang ang kaso ng Pilipinas). Gayunpaman, ginawa ng mga Asyano ang lahat ng maaari nilang gawin upang magawang pamahalaan ang kanilang mga sarili upang mapanatili ang kalayaang kanilang pinaghirapan at hinintay sa matagal na panahon. Sa modyul na ito ay pag-aaralan natin ang mga sistemang pulitikal na itinatag ng mga Asyano. Tatalakayin sa modyul na ito ang mga sumusunod na aralin: Aralin 1: Mga Uri ng Pamahalaan sa Asya, Aralin 2: Ang Sistemang Pulitikal ng Ilang Bansa sa Asya, Aralin 3: Mga Katangian ng Mabuting Pinuno,