tekstong ekspositori

Project EASE FILIPINO II Modyul 19 : Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtanggap at Pagtanggi Mga Salitang Nagpapakilala ng Pagsalungat Tekstong Deskriptiv, Tekstong Ekspositori
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Description: 
Tungkol saan ang modyul na ito? Ang modyul na ito ay tumatalakay sa; Pagbubuo ng mga salita/pangungusap na nagpapahayag ng pagsasalungatan ng ideya, Paggamit nang wasto ng mga pangungusap na nagpapahayag ng pagtanggi, nagpapahayag ng pagtanggap.Pagpapaliwanag ng kahulugan ng matatalinghagang salita at mga idyo paglikha ng bagong salita mula sa dalawang salitang pinaikli at pinagsama, pagtukoy sa kahulugan ng salita magkasingkahulugan, magkahawig na kahulugan.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II Modyul 19 : Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtangap

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 2: Mga Ponema ng Filipino
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Napag-aralan mo na sa elementarya ang alfabeto at ang mga tunog na kinakatawan ng bawat letra nito. Alam mo na rin siguro na ang isang salita ay maaaring magbago ng kahulugan kapag nagkamali ka ng bigkas, halimbawa’y kung naging mabilis ang bigkas mo sa halip na mabagal. O kapag ang isang letra sa isang salita ay nawala o napalitan ng iba. Alam mo na rin ba na bawat salita ay binubuo ng mga makahulugang tunog? Makahulugan dahil maaaring magbago ang kahulugan ng isang salita kapag ang isang tunog ay nawala o kaya nama’y napalitan ng iba. Ito ang tatalakayin sa modyul na ito: Ang mga makahulugang tunog o ponema. May dalawang uri ito: Segmental at suprasegmental. O, huwag kang matakot sa mga salitang ito na parang mahirap intindihin. Maiintindihan mo ang ibig sabihin ng mga salitang iyan sa modyul na ito. Tatalakayin din dito ang mga diptonggo at klaster.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)
FILIPINO 1