Araling Panlipunan

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 16: SINING NG TEATRO AT ANG MARTIAL ARTS SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Samantala ang palakasan ay nagging isang daan upang magkabuklod buklod ang mga mamamayang Asyano. Ang nakaraang Ika-23 Souteast Asian Games na isinagawa sa Pilipinas ay isang patunay ng pagpapahalagang ibinibigay nila sa larangan ng isport at palakasan. Din a mabilang ang mga Asyanong nagging matagumpay, hinangaan at dinakila sa iba’t-ibang palaro. Sila ay nagsilibing inspirasyon upang patuloy na magkaisa at magnais ng kapayapaan ang lahat ng mamamayan sa Asya May dalawang araling inihanda para sa inyo sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Martial Arts sa Asya Aralin 2: Ang Sining ng Teatro sa Asya

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 15: ANG EKONOMIYA SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
May araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Katangian ng Ekonomiya ng Asya Aralin 2: Ang Pagpapaunlad sa Ekonomiya ng Asya Aralin 3: Antas ng Pagsulong at Pag-unlad sa Asya Aralin 4: Ekonomiya ng Asya sa Ngayon Aralin 5: Neo-kolonyalismo

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN P

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 14: ANG MUNDO NG KABANALAN SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Ang mga araling inihanda sa modyul na ito ay ang mga sumusunod: Aralin 1: Ang mga Relihiyon sa Asya Aralin 2: Mga Relihiyong Nagsimula sa India Aralin 3: Mga Relihiyong Nagsimula sa Tsina Aralin 4: Mga Relihiyong Nagsimula Malapit sa Silangang Asya

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PA

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 13: Edukasyon sa Asya
  |  Educational level: Year II

Description: 
May tatlong araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Anak ni Confucius – Edukasyon sa Asya Hango sa UNESCO Courier April 1996 ni Zhao Nangzhao Aralin 2: Katayuan ng Edukasyon sa Asya Aralin 3: Antas ng Karunungan sa mga Bansang Asyano

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PAN

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 12: SISTEMANG PULITIKAL SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa modyul na ito ay pag-aaralan natin ang mga sistemang pulitikal na itinatag ng mga Asyano. Tatalakayin sa modyul na ito ang mga sumusunod na aralin: Aralin 1: Mga Uri ng Pamahalaan sa Asya Aralin 2: Ang Sistemang Pulitikal ng Ilang Bansa sa Asya Aralin 3: Mga Katangian ng Mabuting Pinuno

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANL

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 11: PAMILYANG ASYANO
  |  Educational level: Year II

Description: 
May tatlong na araling inihanda para sa inyo sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Pamilya: Pundasyon ng Matatag na Lipunang Asyano Aralin 2: Katangian ng Pamilyang Asyano Aralin 3: Mga Pagbabago at Hamon sa Pamilyang Asyano

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLI

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 10: NEO-KOLONYALISMO: ANG BAGONG URI O PAMAMARAANG KOLONYALISMO
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa modyul na ito, tatalakayin ang bagong uri o pamamaraang kolonyalismo na ginagamit sa mga bansang Asya ng mga Kanlurang malalakas at mayayamang bansa. May dalawang aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Neo-Kolonyalismo sa Asya at ang mga Anyo Nito Aralin 2: Bunga ng Neo-Kolonyalismo

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIP

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 9: LARAWAN NG NASYONALISMONG ASYANO
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa nakaraang modyul ay nailarawan ang pagtugon ng mga Asyano sa kolonyalismo. Napag-aralan din natin ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagsibol at pag-unlad ng nasyonalismo sa iba’t ibang rehiyon sa Asya. May dalawang araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Anyo at Katangian ng Nasyonalismo Aralin 2: Komunismo: Anyo ng Nasyonalismo

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPU

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 8: ANG PAGSIBOL AT PAGSILANG NG NASYONALISMO SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
May apat na araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Nasyonalismo sa Silangang Asya Aralin 2: Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya Aralin 3: Nasyonalismo sa Timog Asya Aralin 4: Nasyonalismo sa Timog-Kanlurang Asya

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUN

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 7: ANG PAGLAGANAP NG KOLONYALISMO AT SIMULA NG IMPERYALISMO SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
May tatlong araling inihanda para sa inyo sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Iba’t Ibang Mukha at Teorya ng Imperyalismo Aralin 2: Ang Paghahati ng Asya Aralin 3: Resulta at Epekto ng Imperyalismo sa Asya

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNA