Araling Panlipunan

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 10: NEO-KOLONYALISMO: ANG BAGONG URI O PAMAMARAANG KOLONYALISMO
  |  Educational level: Year II

Description: 
Napag-aralan mo sa nakaraang aralin ang masidling pagmamahal ng mga Asyano sa kanilang bansa. Nagkaroon ng mga pagkilos at pag-alsa sa mga bansang laban sa kolonyalismo. Tuluyang nawala ang imperyalismo at maraming bansa ang naging malaya at nagsasarili. Mula noon, maituturing ban a ang mga bansa sa Asya lalo ang Pilipinas ay ganap ng Malaya at wala ng bahid ng mga impluwensyang kolonyal? Sa modyul na ito, tatalakayin ang bagong uri o pamamaraang kolonyalismo na ginagamit sa mga bansang Asya ng mga Kanlurang malalakas at mayayamang bansa.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

ARALING PANLIPUNAN 4: Developing A Good Spending Plan
  |  Educational level: Year IV

Description: 
This lesson focuses on learning how to spend money wisely and how much you can save if you allot a portion of saved-money for savings. money and how much do they save if they are allotting a portion of it for savings.

 

 

 

 

I. In this lesson, the students shall be able to: