Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 10: SEKTOR NG AGRIKULTURA, INDUSTRIYA AT PANGANGALAKAL

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN IV

Modyul 12 : SEKTOR NG AGRIKULTURA , INDUSTRIYA AT PANGANGALAKAL

 

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo
ang mga sumusunod:

 

    1. Natutukoy ang bumubuo sa sector ng agricultura;
    2. Naipaliliwanag ang bahaging ginagampanan ng sector na
agricultura sa ekonomiya;
    3. Nasusuri ang dahilan at epekto ng suliranin ng sector
agricukltura;
    4. Nailalarawan ang bumubuo sa sector ng industriya at
pangangalakal;
    5. Natatalakay ang bahaging ginagampan ng sektor industriya at
pangangalakal; at
    6. Naitataya ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sector
industriya at pangangalakal.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease


AttachmentSize
Modyul 12 - Sektor ng Agrikultuta, Industriya at Pangangalak.pdf1.04 MB
Your rating: None Average: 3.7 (18 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license