Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 04: PRODUKSYON: PROSESO NG PAGSASAMA-SAMA

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN IV

Modyul 04: ANG PROSESO NG PRODUKSYON

 

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang
mga sumusunod:


1. Maibibigay ang kahulugan ng produksyon;
2. Masusuri ang mga salik ng produksyon bilang batayan sa matalinong paggamit
nito;
3. Maipaliliwanag ang gamit ng bawat salik ng produksyon;
4. Maihahambing ang iba’t ibang organisasyon ng negosyo ayon sa pakikisapi at
pananagutan ng bawat kasapi;
5. Maipaliliwanag ang mahalagang papel ng entrepreneur sa ekonomiya at
produksyon; at
6. Matutukoy ang estado ng produksyon sa Pilipinas

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease


AttachmentSize
Modyul 4 - Produksyon Proseso ng Pagsasama-sama.pdf1.44 MB
Your rating: None Average: 4 (2 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license