Project EASE Araling Panlipunan III Modyul 01: HEOGRAPIYA NG DAIGDIG

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN III

Modyul 01 : Heograpiya ng Daigdig

 

Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kasanayan:


  1. Masusuri ang mga teoryang siyentipiko at teoryang panrelihiyon tungkol sa
pinagmulan ng daigdig;
  2. Masusuri at mapahahalagahan ang katangiang pisikal ng daigdig bilang
tirahan ng tao;
  3. Maipaliliwanag ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan; at
  4. Masusuri ang kaugnayan ng heograpiya sa mga pandaigdigang penomena.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Modyul 01 - Hegrapiya ng Daigdig.pdf753.63 KB
Your rating: None Average: 4.5 (23 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license