Project EASE FILIPINO II Modyul 23 : Pagsulat ng Isang Salaysay

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II Modyul 23  : Pagsulat ng Isang Salaysay


Ano ang matutunan mo?

    Inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan sa pag-aaral ng modyul na
ito:
    A. Nakasusunod sa mga tiyak na pamantayan sa pasulat na komunikasyon.
        1. wastong baybay
        2. wastong bantas
        3. kawastuang gramatikal
    B. Naipahahayag ang pansariling opinyon, damdamin, saloobin batay sa isang
        halimbawang modelo
    C. Nasusuri ang sangkap at katangian ng mabuting pagsasalaysay
        1. format
        2. nilalaman
    D. Maipamamalas ang kahusayan sa pagbubuo ng isang sulating nagsasalaysay na may
        magkaugnay na kaisipan

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
modyul 23-Pagsulay ng isang salaysay.pdf379.97 KB
Your rating: None Average: 3 (3 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license