Project EASE FILIPINO II Modyul 18 : Saya at Lungkot ng Aking Buhay

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II Modyul 18 : Saya at Lungkot ng Aking Buhay

 

    Pag-aaralan mo sa modul na ito ang ilang pangyayari sa buhay ni Florante at ang mga
kaisipang nakapaloob sa mga ito,

Ano ang matututunan mo?

Narito ang mga kasanayang inaasahang matatamo sa modyul:

    1. naibibigay ang punong kaisipan sa tulong ng pamagat
    2. nakapag-uuri-uri ng mga kaisipang inilahad sa akda kung ito’y pampamilya,
        panlipunan, pampamahalaan, o pansimbahan
    3. nasusuri ang paraan ng pagsasalaysay na ginamit ng may-akda

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

   

AttachmentSize
Modyul 18-Florante-Saya at.pdf218.29 KB
No votes yet

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license