Project EASE FILIPINO II Modyul 14 : Tekstong Argumentativ Pagkilala sa Wastong Gamit ng mga Pangatnig

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II Modyul 14 : Tekstong Argumentativ Pagkilala sa Wastong Gamit ng mga Pangatnig

 

  Ano ang matututunan mo?

     Matapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, inaasahang makakamit mo ang mga
 sumusunod na kasanayan.

     - nakikilala ang wastong gamit ng mga pangatnig
     - nakabubuo ng bagong salita mula sa ibinigay na salitang-ugat sa pamamagitan ng
       paglalapi, pag-uulit at pagtatambal batay sa kahulugang nakasaad sa pahayag
     - natutukoy kung ang isang teksto ay argumentativ
     - nakapagpapangkat-pangkat ng magkakaugnay na ideya

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Modyul 14-Pangatnig.pdf574.72 KB
Your rating: None Average: 4.8 (4 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license