Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 18: Ehem Poltika

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN 2

Modyul 18: Ehem Poltika


Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod:

1. Natutukoy ang iba’t-ibang bansa sa Asya at kasalukuyang mga lider nito;

2. Nasusuri ang mga uri ng mga Pamahalaan sa Asya;

3. Naipaliliwanag ang mga kadahilanan at epekto ng ilang pangyayaring
    pulitikal sa Asya;

4. Nakabubuo ng sentisis mula sa paghahambing ng mga katangian ng
    mga lider-pulitikal ng Asya; at

5. Nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng iba’tibang
    pulitikal na organisasyon sa Asya.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Araling Panlipunan Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project EASE

AttachmentSize
Modyul 18 - Ehem Poltika.pdf1.05 MB
Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license