Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 11: Pamilyang Asyano

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN 2

Modyul 11:  Pamilyang Asyano

 

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod:

1. Matutukoy ang iba’t ibang katangian at balangkas ng pamilya;

2. Mabibigyang , katangian ang pamilyang Asyano;

3. Masusuri ang mga pagbabago at hamong kinakaharap ng mga pamilyang Asyano; at

4. Mapapahalagahan ang papel na ginagampanan ng bawat isang Asyano sa pagpapatatag ng pamilya.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

 Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Araling Panlipunan Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

 

 

 

 

AttachmentSize
Modyul 11 - Pamilyang Asyano.pdf587.17 KB
Your rating: None Average: 5 (6 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license