Project EASE Filipino 1 Modyul 4: Ang Pagkilala at Pagbuo ng Iba’t Ibang Pangungusap

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Printer-friendly versionPDF version

 

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO 1

Modyul 4: Ang Pagkilala at Pagbuo ng Iba't Ibang Pangungusap


Sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan:

 

1. Nakabubuo ng mga pangungusap batay sa tiyak na balangkas
    - payak
    - tambalan
    - hugnayan
    - langkapan


2. Nakikilala at nakabubuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap batay sa layon
    - naglalarawan
    - nagsasalaysay
    - naglalahad
    - nangangatwiran.


3. Naipaliliwanag ang katwiran sa pagsalungat o pagsang-ayon sa isang ideya


4. Natutukoy ang mga pangunahin at pantulong na kaisipan sa tekstong binasa.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
modyul 4 Ang Pagkilala at Pagbuo ng Ibat ibang Pangungusap.pdf1.12 MB
No votes yet

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license