Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga II Modyul 14: Pagpapatawad: Dulot ay Kapanatagan Ng Kalooban

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II

Modyul 14 : Pagpapatawad: Dulot ay Kapanatagan Ng Kalooban

 

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang natutuhan
mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga.


A. Nahihinuha na ang pagpapatawad sa pagkakasala ng kapwa ay
nagbibigay ng kapanatagan ng kalooban
B. Natutukoy ang mga hakbang tungo sa maluwag sa damdaming
pagpapatawad sa kapwa
C. Naisasagawa ang mga hakbang na ito tungo sa maunlad na
pakikipagkapwa.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
EP II modyul 14.pdf116.25 KB
Your rating: None Average: 2 (1 vote)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license